Medijų ir informacinis raštingumas

Sudėliokite teisingą aprašą pagal APA citavimo standartą

Teisingose pozicijose esančios aprašo dalys bus pažymimos tamsia spalva.

 • 169-178
 • (2010)
 • .
 • I
 • .
 • 65
 • .
 • Pukelytė
 • Teatro erdvė ir naujosios vaizdo medijos
 • ,
 • ,
 • .
 • p
 • .
 • Logos
 • ,